Contentproductie voor de duurzaamheidrevolutie.

Samen met de chemische industrie werkt TNO aan ontwikkeling en toepassing van duurzame grondstoffen, producten, processen en productieketens. In het licht van deze zogeheten duurzaamheidrevolutie worden op dit vlak veel kansen gezien. TNO kijkt hierbij met name naar innovaties in het gebruik van grondstoffen en productiemethoden.

Op de eigen corporate website publiceert TNO de laatste ontwikkelingen. Op basis van deze content produceert Head Office NL artikelen en nieuwsbrieven voor de doelgroep R&D managers in de grootzakelijke chemiemarkt, in Nederland en daarbuiten. Deze publicaties zijn Nederlands- en Engelstalig. Naast deze productie verzorgt Head Office NL ook de monitoring van de nieuwsbrieven, zodat de effectiviteit van elke editie kan worden gerelateerd aan de vooraf opgestelde KPI’s.

“Innovaties delen met R&D managers in grootzakelijke chemiemarkt”

It's only fair to share...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook