Nieuwsbrief met de uitstraling van een magazine. 

Monuta is de steun bij iedere uitvaart. Voor een van de grootste uitvaartorganisaties en -verzekeraars in ons land verzorgt Head Office NL de print- en online nieuwsbrief Bij Monuta. Hiermee wil Monuta het contact met klanten onderhouden en verstevigen. Alhoewel Bij Monuta strikt genomen geen magazine is maar een nieuwsbrief, zorgen de warme fotografie, de prettig leesbare teksten en de afwisselende layout wel voor die uitstraling. Bij Monuta verschijnt twee keer per jaar, zowel in print als online magazine, en heeft een omvang van 12 pagina’s.

“Warme fotografie en heldere teksten”

It's only fair to share...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook